2 Hockey Quiz

Hockey Quiz

I denna quiz ska ni helt enkelt bara svara på frågorna. Det är 20 frågor och vissa har alternativ med ett svar, andra där flera svar kan vara rätt samt frågor där ni ska skriva in svaret. Ni har hela 5 minuter på er att svara, dvs 15s/fråga.

Ni kan bara göra frågorna en gång och ni måste vara inloggad.

För att se aktuell ställning trycker ni här.

Tryck här för att börja.